Browse Our Dictionary
B

blueprint

༡། སྔོ་རིས། = ཁང་པའམ་འཕྲུལ་ཆས་ལྟ་བུ་བཟོ་འཆར་གྱི་བཀོད་པ་རྒྱབ་ལྗོངས་སྔོན་པོའི་སྟེང་ཐིག་རིས་དཀར་པོ་མངོན་པའི་དཔེ་རིས། ༢། འཆར་རིས། = བྱ་དངོས་གང་ཞིག་ཚུལ་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་པར་སྟོན་པའི་འཆར་གཞི།