Browse Our Dictionary
B

bookfair

དཔེ་དེབ་ཁྲོམ་འདུས། = དཔེ་དེབ་པར་སྐྲུན་བྱེད་མཁན་དང་འཚོང་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་དཔེ་ཚོང་ཞེན་སྐུལ་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་དཔེ་དེབ་འགྲེམས་སྟོན་ཞིག