Browse Our Dictionary
B

bootleg

ལྐོག་ཚོང༌། = ཆོག་མཆན་མེད་པར་ཁྲིམས་འགལ་གྱིས་ཨ་རག་ཡུལ་གཞན་ནས་ནང་འདྲེན་དང༌། ལྐོག་ཚོང་རྒྱག་པའམ་གཞུང་གིས་བཀག་སྡོམ་བྱས་པའི་དངོས་ཟོག་གམ་ཐོན་ཟོག་དཀོན་རིགས་འགྲེམས་སྤེལ་བྱེད་པ།