Browse Our Dictionary
B

botulism

ཟས་དུག གྱུར་དུག་ཚབས་ཆེན། = བཙོས་པའི་རླངས་སྲུབ་ཞག་བདུན་ལོན་པའི་དུག་དང༌། ལྕགས་ཊིན་ནང་གི་ཟས་རྙིང་སོགས་ལས་བྱུང་བའི་དུག