Browse Our Dictionary
B

brain pacemaker

ཀླད་འགྲོས་སྐུལ་ཆས། ཀླད་འགྲོས་སྙོམས་ཆས། = ཀླད་པའི་ནང་དུ་བཅུག་ནས་དེར་ཡོད་ཕུང་གྲུབ་ལ་གློག་གི་བརྡ་འཕྲིན་གཏོང་བའི་ཡོ་ཆས་ཤིག