Browse Our Dictionary
B

breach of promise

ཁ་དན་ཚིག་ལ་མ་གནས་པ། = ཁས་བླངས་པའི་དམ་བཅའ་ལ་མ་གནས་པ་སྟེ། ལྷག་པར་དུ་གཉེན་སྒྲིག་བྱ་རྒྱུའི་དམ་བཅའ་དང་འགལ་བ།