Browse Our Dictionary
B

break even analysis

དོ་མཉམ་དཔྱད་ཞིབ། = ཀམ་པ་ཎི་ཞིག་ལ་ཁེ་གྱོང་དོ་མཉམ་པའི་དུས་མཚམས་ངོ་མ་གང་ཡིན་པ་དེ་གཏན་འབེབས་བྱེད་ཐབས།