Browse Our Dictionary
B

building block

རྨང་གཞིའི་གྲུབ་ཆ། = སྒྲིག་འཛུགས་སམ། ལམ་ལུགས་དང་འཆར་གཞི་སོགས་གོང་འཕེལ་གཏོང་བར་མཐུན་འགྱུར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན།