Browse Our Dictionary
B

bullet point

adm མདེལ་ཚེག = ཐོ་གཞུང་ནང་གནད་དོན་གང་ཞིག་ལོགས་སུ་སྟོན་པར་སྤྱོད་པའི་ཡིག་འབྲུ་སོགས་ལ་སྒོར་རྟགས་ནག་པ་ཆུང་ངུ་བརྒྱབ་པའི་མཚོན་རྟགས་ཤིག