Browse Our Dictionary
B

bus

སྤྱི་འཁོར། སྤྱི་སྤྱོད་རླངས་འཁོར། = ཉུང་མཐར་འགྲུལ་པ་བཅུ་དང་དེ་ལས་མང་བ་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཆེད་དུ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་སྤྱི་སྒེར་གང་རུང་གི་འགྲུལ་སྐྱེལ་རླངས་འཁོར་ཆེ་གྲས་ཤིག