Browse Our Dictionary
B

butane

chem བུ་ཊེན་རླངས་རྫས། = ཡང་རླུང་དང་ནག་རྫས་གཉིས་ལས་གྲུབ་པའི་རྫས་རླངས་ཤིག གྲང་གློག་གི་ཡོ་ཆས་ནང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ལ། རྫས་སྦྱོར་གྱི་འགྱིག་སོགས་བཟོ་བ་ལ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཅིང་འབུད་རྫས་ཀྱང་བྱེད།