Browse Our Dictionary
C

callable debt

འདེད་རུང་བུ་ལོན། = གཏན་འབེབས་དུས་ཚོད་ཟིན་མེད་ནའང་སྤྲོད་བསྡད་མ་སྐྱེད་གཉིས་ཀ་སྤྲོད་དགོས་པའི་དགོས་འདུན་བཏོན་མཚམས་སུ་འཕྲལ་མར་སྤྲོད་འཇལ་དགོས་པའི་བུ་ལོན་གྱི་རྣམ་པ་གང་རུང་ཞིག