Browse Our Dictionary
C

calorimeter

དྲོད་ཚད་འཇལ་ཆས། = ཕྲ་རྡུལ་ལམ་འོད་རྡུལ་ཞིག་གིས་བེམ་གཟུགས་ཤིག་གི་སྟེང་ཕྱུང་བའི་ཚ་དྲོད་ལ་གཞིགས་ཏེ་འོད་རྡུལ་དེའི་ནུས་པ་འཇལ་ཆས་ཤིག