Browse Our Dictionary
C

capacitance

༡། འཛིན་ནུས། = འཕྲུལ་ཆས་སམ་དངོས་རྫས་ཤིག་ལ་ལྡན་པའི་གློག་ཟུངས་གསོག་འཇོག་བྱེད་ཐུབ་པའི་ནུས་པ། ༢། གློག་འཛིན་འགོག་ཚད། = དངོས་རྫས་ཤིག་གི་གློག་ཟུངས་གསོག་འཇོག་གི་ནུས་པའི་འཇལ་ཚད། དེ་ནི་ཁ་སྟེང་གློག་ཟུངས་དེ་ཉིད་གློག་གི་ནུས་ཚད་ཀྱིས་བགོས་པའི་ཐོབ་གྲངས་དང་མཚུངས་པ་ཡིན།