Browse Our Dictionary
C

capitation

མགོ་ཁྲལ། = གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་དངུལ་འབོར་སྐྱེ་བོ་ཚང་མས་གཅིག་མཚུངས་སུ་སྤྲོད་འཇལ་དགོས་པའི་ཁྲལ་བསྡུའི་ལམ་ལུགས་ཤིག