Browse Our Dictionary
C

carbon dioxide

ཀར་བོན་འཚོ་རླུང་ཟུང་ལྡན། = དྲི་དང་ཁ་དོག་བྲལ་ཞིང༌། རླུང་ལས་ལྕི། མེ་མི་འབར་བ། དངོས་པོ་མེར་སྲེག་སྐབས་དང་དབུགས་གཏོང་སྐབས་འབྱུང་བའི་རླུང་གཟུགས་ཤིག མེ་གསོད་པའི་ཡོ་ཆས་ནང་སྤྱོད་སྒོ་ཆེ།