Browse Our Dictionary
C

carnauba wax

ཏ་ལོའི་སྤྲ་ཚིལ། = བརཱ་ཛིལ་ཡུལ་གྱི་ཏ་ལའི་ཤིང་གི་ལོ་མ་ལས་བྱུང་བའི་སྤྲ་ཚིལ་སྲ་བོ་སྟེ། རྩི་དང། མཆུ་ཚོས། ནག་ཤོག་སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་ཆར་བཀོལ་ཆོག