Browse Our Dictionary
C

carry out

༡། ལག་ལེན་བསྟར་བ། = གོ་སྒྲིག་དང་འཆར་གཞི་དགོས་པའི་ལས་ཀ་ཞིག་བྱེད་པ། ༢། ཁ་ཆད་ལག་བསྟར་བྱེད་པ། = རང་གིས་བྱ་རྒྱུ་ཁས་བླངས་པའམ་གཞན་གྱིས་མངགས་པའི་ལས་དོན་སྒྲུབ་པ།