Browse Our Dictionary
C

cartage

com,trans ༡། ཤིང་རྟའི་སྐྱེལ་འདྲེན། = ཤིང་རྟའི་སྐྱེལ་འདྲེན་ནམ་དབོར་འདྲེན་གྱི་བྱ་གཞག ༢། ཤིང་རྟའི་གླ། = ཤིང་རྟའི་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་འགྲོ་གྲོན།