Browse Our Dictionary
C

cartel

ཁ་མཐུན་ཚོང་སྡེ། = ཚོང་ཟོག་གི་རིན་འབབ་དང་། བཟོ་འདོན། འགྲན་བསྡུར་སོགས་གཅིག་གྱུར་སྟངས་འཛིན་བཙུགས་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག