Browse Our Dictionary
C

caveat emptor

ཉོ་ཟོན། = ཉོ་སྒྲུབ་མ་བྱེད་གོང་དངོས་ཟོག་གི་སྤུས་ཚད་འོས་འཚམ་ཇི་ཡོད་ལྟ་ཞིབ་བྱ་དགོས་པའི་འགན་ལེན་ཡོངས་རྫོགས་ཉོ་མཁན་ཁོ་ནར་ཡོད་པའི་ཚོང་གི་རྩ་འཛིན།