Browse Our Dictionary
C

celestial equator

མཁའ་དབྱིངས་གོ་ལའི་རྐེད་ཐིག = སའི་གོ་ལའི་རྐེད་ཐིག་གི་ཁ་ངོས་དང་མཁའ་དབྱིངས་གོ་ལ་གཉིས་ཀྱི་སྣོལ་མཚམས་ལྡན་པའི་སྒོར་ཐིག་ཆེན་པོ་ཞིག