Browse Our Dictionary
C

cell

chem སེལ་མེ། = གློག་འཁྲིད་གཤེར་རྫས་ཤིག་གི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་གློག་སྣེའི་རྫས་སྦྱོར་གྱི་བྱ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་གློག་ནུས་འདོན་སྤེལ་བྱེད་མཁན་གྱི་ཡོ་བྱད་ཅིག