Browse Our Dictionary
C

cellular signal

ཕྲ་ཕུང་བརྡ་འཕྲིན། =ཕུང་གྲུབ་རང་ཉིད་ཀྱི་ནང་ངམ་ལུས་པོའི་ཆ་ཤས་གཞན་གྱི་ནང་དུ་ནུས་སྒྱུར་གྱི་བྱེད་སྒོ་ལ་སྐུལ་རྐྱེན་སྤྲོད་པའི་ཕྱིར་དུ་ཕྲ་ཕུང་ངམ་ཕུང་གྲུབ་ཀྱིས་གློད་པའི་རྫས་ཤིག དབང་རྩ་འཕྲིན་པ་དང་། རྨེན་རྫས། སྤྲི་རྩི། ས་ཡི་ཊོ་སྒུལ་སྤྲི། རྫས་གཞན་ཁག་ཅིག་ནི་བརྡ་འཕྲིན་གྱི་འདུས་རྡུལ་ཡིན།