Browse Our Dictionary
C

cerebral hemisphere

ཀླད་ཆེན་གྱི་ཟླུམ་ཕྱེད། =ཀླད་ཆེན་གཞུང་སྲུབས་ཀྱིས་ཆ་མཚུངས་པའི་དུམ་བུ་གཉིས་སུ་བགོས་པའི་ཀླད་ཆེན་གྱི་ཆ་ཤས་གཉིས་པོ་གང་རུང་ལ་གོ།