Browse Our Dictionary
C

chain of title

བདག་དབང་བརྒྱུད་སྦྲེལ། = ས་ཁང་ཕ་གཞིས་ཤིག་གི་དེ་སྔའི་བདག་པོ་ནས་ད་ལྟའི་བདག་པོ་བར་དུ་བྱུང་བའི་བདག་དབང་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རིམ་པ།