Browse Our Dictionary
C

character generator

ཡིག་སྐྲུན་གློག་ཆས། = འོད་མདངས་འཆར་བའི་གློག་བརྙན་ནང་འཇུག་རྒྱུའི་འགུལ་ཡིག་བཟོ་བྱེད་ཀྱི་གློག་རྡུལ་སྲ་ཆས་སམ་མཉེན་ཆས་ཤིག