Browse Our Dictionary
C

chat up line

གཏམ་སྒོ། = སྐྱེས་པ་ཕོས་རང་གི་སྣང་བ་འགྲོ་སའི་བུད་མེད་ཅིག་དང་གླེང་མོལ་བྱ་ཕྱིར་འགོ་འཛུགས་བྱེད་པའི་གཏམ།