Browse Our Dictionary
C

cherry

སེའུ། =ཤིང་ཕྲན་གྱི་རིགས་ཏེ། ལོ་མ་སྒོང་དབྱིབས་རིང་བ། མེ་ཏོག་དཀར་པོ་ལྟེ་བ་ན་དམར་མདངས་ཅན་འཆར་བ། འབྲས་བུ་ཟླུམ་པོ་ཁ་དོག་དམར་ལ་མཛེས་པ་རོ་མངར་ལ་སྐྱུར་བ་བཟའ་རུང་བ་ཞིག