Browse Our Dictionary
C

chief medical officer

སྤྱི་ཁྱབ་སྨན་པ།= སྤྱིར་སྨན་པ་གང་ཞིག་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་གི་སྨན་བཅོས་དང་། འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་གནད་དོན་ཐོག་འབྲེལ་ལམ་སྟངས་འཛིན་གྱི་འགན་ཁུར་གཙོ་བོ་བཞེས་མཁན་གྱི་མི་སྣ་གཙོ་གྲས་ཤིག