Browse Our Dictionary
C

chromo sphere

ཚོས་ཁམས་གོ་ལ། = སྐར་མ་ཞིག་གི་འོད་ཀྱི་གོ་ལའི་མཐའ་སྐོར་དུ་ཆགས་པའི་རླངས་གཟུགས་ཀྱི་རིམ་པ་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་དང་འོད་མདངས་འཚེར་བ་ཞིག