Browse Our Dictionary
C

chromosome

ཚོས་ཕུང་། རིགས་རྫས་ཚོགས་ཕུང་། = སྐྱེ་ལྡན་གྱི་ཕྲ་ཕུང་ཚང་མའི་ནང་གི་བཀོད་དབྱིབས་ཤིག་སྟེ། དེ་ནི་ཌི་ཨེན་ཨེ་ཡི་འདུས་རྡུལ་རྐྱང་པ་ལྡན་པ་ཞིག