Browse Our Dictionary
C

circulation fan

འཁོར་སྐྱོད་རླུང་འཁོར།= གྲང་གློག་མ་ལག་དང་། མོ་ཊ། ཁང་པ་སོགས་ཀྱི་ནང་རླུང་འགྲོ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པར་སྤྱོད་པའི་གློག་འགུལ་རླུང་འཁོར་ཞིག