Browse Our Dictionary
C

civil defence

mil སྤྱི་དམངས་སྲུང་སྐྱོབ། = དམག་འཁྲུག་སྐབས་དགྲ་བོས་ཚུར་རྒོལ་བྱེད་སྐབས་རྒྱུ་ནོར་དང་རང་སྲུང་བྱེད་སྟངས་སྐོར་ཡུལ་མི་དཀྱུས་མ་ཚོར་སྦྱོང་བརྡར་དང་བཀོད་སྒྲིག