Browse Our Dictionary
C

classical music

གནའ་རབས་རོལ་དབྱངས། = དུས་རབས་བཅོ་བརྒྱད་དང་བཅུ་དགུའི་ནང་གཙོ་བོ་ཡུ་རོབ་སྲོལ་ལུགས་ནས་དར་སྲོལ་བྱུང་བའི་རོལ་དབྱངས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞིག