Browse Our Dictionary
C

classicism

soc,ca གནའ་སྲོལ་རིང་ལུགས། = རོ་མན་དང་གྷི་རིག་སྒྱུ་རྩལ་ལ་གཞི་བཅོལ་བའིི་ཁང་བཟོ་དང་། འཇིམ་བཟོ། རི་མོ་བཅས་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་ཤིག