Browse Our Dictionary
C

client

༡། law (ཁ་མཆུ་སོགས་ཀྱི་) དོ་བདག = སྐྱེ་བོ་ཞིག་གིས་རང་གི་ཁེ་ཕན་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་དུ་ཁྲིམས་ཀྱི་སློབ་སྟོན་པ་བསུ་བའམ་ལས་ཀར་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པོ། ༢། com ཚོང་ཤག = དངོས་ཟོག་ཉོ་མཁན་ནམ་ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས་ཆེད་གླ་ཆ་སྤྲོད་མཁན།