Browse Our Dictionary
C

climatarian

ཁོར་ཡུག་བསྟུན་ཟས།= གནས་དུས་ཁོར་ཡུག་གང་ཞིག་དང་བསྟུན་ནས་རང་ལ་གནོད་ཆུང་བའི་ཟས་རིགས་དབྱེ་འདེམ་གྱིས་བསྟེན་པའི་གང་ཟག