Browse Our Dictionary
C

climate control

ཚ་གྲང་སྟངས་འཛིན། = མོ་ཊའི་ནང་ཚ་གྲང་བརྗེ་སྒྱུར་དང་རླུང་རྒྱུད་གཏོང་བྱ་བྱེད་ཀྱི་མཐེབ་གནོན་ནམ་ལག་ཀྲབ་ཅིག དེས་གྲང་གློག་དང་། རླུང་སྒོ། ཚ་གློག་བཅས་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།