Browse Our Dictionary
C

clitoris

བྱ་ལེ། = མོ་མཚན་གྱི་ཁའི་ཡས་ངོས་སུ་གནས་ཤིང། ཕོ་མཚན་དང་འདྲ་བར་ཚོར་བ་ཧ་ཅང་རྣོ་པོ་ཡོད་པའི་བུད་མེད་ཀྱི་སྐྱེ་འཕེལ་དབང་པོ་ཞིག