Browse Our Dictionary
C

co-host

གཙོ་སྐྱོང་ལས་རོགས།= སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་དང་རླུང་འཕྲིན་ནམ་བརྙན་འཕྲིན་རྒྱང་སྲིང་དང་། ཚོགས་འདུའི་ལས་རིམ་གང་ཞིག་ངོ་སྤྲོད་སྟངས་འཛིན་མཉམ་དུ་བྱེད་རོགས།