Browse Our Dictionary
C

co-wife

མཉམ་བསྟེན་ཆུང་མ། = ཆུང་མ་མང་བསྟེན་གྱི་ལམ་སྲོལ་དུ། སྐྱེས་པ་གཅིག་རང་ལ་གཉེན་སྒྲིག་བྱས་པའི་བུད་མེད་གཉིས་སམ་དེ་ལས་མང་བ།