Browse Our Dictionary
C

cognitive flexibility

ངེས་རྟོགས་མཉེན་ཆ། ཤེས་རབ་མྱུར་བ། = འཆར་སྒོ་གཉིས་སམ། གཉིས་ལས་མང་བ་ཞིག་ལ་དུས་གཅིག་ཏུ་བསམ་བློ་གཏོང་ཐུབ་པའི་བློ་ཡི་ནུས་པ།