Browse Our Dictionary
C

colitis

ལོང་གའི་གཉན་ཚད། = རྒྱུ་དཀར་གྱི་ནང་ངོས་སུ་ཆགས་པའི་བད་རྩིའི་སྐྱི་རིམ་ལ་གཉན་ཁ་ཤོར་བའི་རྐྱེན་གྱིས་རྒྱུ་སྨད་གཟེར་རྒྱག་པ། སྐབས་རེ་བཤལ་བ་དང་སྐབས་རེ་ཆབ་ཆེན་འགག་པའི་ནད་ཅིག