Browse Our Dictionary
C

commander in chief

དམག་སྤྱི་ཆེན་མོ། = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ལ་དམག་གི་བྱ་གཞག་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གམ་རྒྱལ་ནང་གི་དམག་དཔུང་གི་སྒྲིག་འཛུགས་ཡོངས་རྫོགས་སྟངས་འཛིན་བྱེད་མཁན་གྱི་དམག་དཔོན།