Browse Our Dictionary
C

commemorate

དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་བྱེད་པ། = ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྱུང་བ་གལ་ཆེན་དང་མི་སྣ་གྲགས་ཅན་ལ་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གུས་བརྩི་ཆེ་མཐོང་དང་རྗེས་དྲན་ཞུ་བ།