Browse Our Dictionary
C

commingled fund

མཉམ་བསྡུས་ཐེབས་རྩ། = གྱོང་གུན་གྱི་ཉེན་ཁ་དང་རིན་གོང་ཆུང་དུ་གཏོང་བའི་ཆེད་དུ་ཉོ་མཁན་མང་པོས་བསྡུ་བྱ་བརྒྱབ་པ་ལས་གྲུབ་པའི་ཐུན་མོང་གི་ཐེབས་རྩ་ཞིག