Browse Our Dictionary
C

commit

ཀཿ ཁྲིམས་འགལ་བྱེད་པ། = ཁྲིམས་འགལ་དང་ཉེས་སྤྱོད་ཀྱི་བྱ་བ་གང་ཞིག་རྩོམ་པ། ཁཿ བཙོན་འཇུག་བྱེད་པ། = གཞུང་འབྲེལ་གྱིས་བཙོན་འཇུག་བྱེད་པ།