Browse Our Dictionary
C

comparative research

མཚུངས་བསྡུར་ཉམས་ཞིབ།= རྒྱལ་ཁབ་བམ་རིག་གཞུང་འདྲ་མིན་དབར་མཚུངས་བསྡུར་བྱ་རྒྱུར་དམིགས་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ནང་གི་ཉམས་ཞིབ་ཐབས་ལམ་རིག་པ་ཞིག