Browse Our Dictionary
C

compiled financial statements

ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དངུལ་རྩིས་རྩིས་ཤོག =ཚོང་ཤག་གིས་མཁོ་སྤྲོད་བྱས་པའི་དངུལ་འབོར་ལ་གཞི་བཅོལ་ཏེ་རྩིས་པས་བཟོ་འགོད་བྱས་པའི་དངུལ་རྩིས་ཀྱི་འགྲེལ་བརྗོད།